Hoe wordt u vrienden met de spraaklezer

U gaat op zoek naar de dichtstbijzijnde dealer en meldt u aan voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het is belangrijk dat uw naaste omgeving direct betrokken is bij het in gebruik nemen van de Spraaklezer. We zien u dus ook graag samen met uw partner, kinderen, etc.

Aan het einde van de voorlichtingsbijeenkomst maakt de dealer een vervolgafspraak.

Bij de vervolgafspraak worden uw specifieke vragen besproken.

Samen met de dealer bepaalt u met welke modules u wenst te beginnen.

De volgende afspraak is voor het opleveren van de Spraaklezer.

Tenslotte zijn er nog twee evaluatie afspraken om daar waar nodig het systeem nog verder met u aan te passen en in te regelen. We leren graag van u en willen uw ervaringen graag inbrengen in de verdere ontwikkeling van de Spraaklezer.