Spraaklezer Solo

De Spraaklezer Solo, voor een diepgaand gesprek….

De Spraaklezer Solo voorziet in de transcriptie van de gesproken tekst van één persoon tegelijkertijd.

De gesprekspartner krijgt een kleine en onopvallende head-setmicrofoon opgezet. Deze microfoon communiceert draadloos met een compacte, maar toch zeer krachtige, lap-top computer. De transcriptie verschijnt direct op het scherm van de lap-top.

De gebruikers interface van de Spraaklezer is zo opgezet dat een nieuwe gesprekspartner binnen enkele seconden is aangemaakt. In eerste instantie wordt een nieuwe gesprekspartner in het systeem benoemd als Anonymous met daarachter de datum en tijd. De Spraaklezer zorgt bij het aanmaken van een nieuwe gesprekspartner voor default instellingen, die het mogelijk maken om zonder stemtraining binnen enkele zinnen tot een redelijke transcriptie te komen. Gaandeweg leert de Spraaklezer een nieuwe stem beter interpreteren en na enkele minuten is de transcriptie van zeer goede kwaliteit.

Voor hele bijzondere stemmen - denk aan schelle kinderstemmen en de hoge stem van een wat oudere vrouw - is het nodig om toch nog wat bij te regelen om de kwaliteit van de transcriptie te verbeteren. Hiervoor biedt de Spraaklezer twee eenvoudige knoppen. Eén voor het beter inregelen van de microfoon en één voor het optimaliseren van het stemprofiel. Beide verbeteringen vragen om het voorlezen van een korte tekst, waarmee de Spraaklezer een soort bijles krijgt voor de betreffende stem van de gesprekspartner.

Voor regelmatige gesprekspartners wordt het stemprofiel bewaard. De gebruiker wijzigt de naam van Anonymous in de naam van de betreffende gesprekspartner. Voor een volgend gesprek kan het stemprofiel van een bekende gesprekspartner met één klik opnieuw worden klaargezet. Alles wat de Spraaklezer de vorige sessie heeft geleerd over de stem en het woordgebruik, wordt opnieuw geladen en de transcriptie vervolgt met de kwaliteit zoals die bij de vorige sessie was bereikt.

De Spraaklezer kent standaard verschillende talen. De gebruiker moet van te voren aangeven, welke taal wordt gesproken. De gesprekspartner moet zich tijdens het gesprek dan ook bedienen van slechts één taal. Indien de gesprekspartner al gelang de situatie in meerdere talen communiceert, moet er per taal een nieuw stemprofiel worden aangemaakt. Ervaren aflezers –die zich in het Nederlands uitstekend redden – gebruiken de Spraaklezer voor de communicatie in vreemde talen, bijv. voor een professionele situatie; denk aan een congres of andere internationale bijeenkomst.