Spraaklezer Telefoon

De Spraaklezer Gesprekspartner op afstand en Telefoon, voor een goed zakelijk gesprek of eens lekker bijkletsen….

Er zijn verschillende manieren om via de Spraaklezer met een gesprekspartner op afstand te communiceren.

De Spraaklezer Telefoon voorziet in de transcriptie van de gesproken tekst van een telefoongesprek.

Op de computer van de Spraaklezer wordt een zgnd. Softphone geinstalleerd. Dit is een software module die van een gewone PC een telefoon maakt.

De Softphone wordt een onderdeel van de Spraaklezer. De bediening van de Softphone, geïntegreerd met de Spraaklezer, is vergelijkbaar met die van een gewone telefoon.

Alle telefoongesprekken lopen over een eigen telefooncentrale die speciaal is ingericht voor de Spraaklezer.

Er wordt gebruik gemaakt van twee technieken, die voor de gebruiker ook iets anders uitpakken.

Regelmatige gesprekspartners worden door de Spraaklezer herkend en we kunnen daarom automatisch het stemprofiel klaarzetten dat hoort bij het herkende telefoonnummer. Als er meerdere stemprofielen bekend zijn bij het inkomende telefoonnummer, worden deze eveneens klaargezet. Het systeem meldt middels een computerstem welke stemprofielen bij dit telefoonnummer horen, d.w.z. leest de namen voor met tevens een keuzemenu om het betreffende stemprofiel te selecteren. De beller maakt een keuze middels een toets op zijn of haar telefoon.

De transcriptie vindt plaats op vrijwel dezelfde manier als bij een normaal vis-a-vis gesprek. Met dit verschil dat de gesprekspartner zelf de transcriptie niet ziet, en dus niet kan corrigeren bij een onnauwkeurige transcriptie.

De kwaliteit van de transcriptie is goed bij een vaste lijn, al dan niet via Voice-over-IP technologie. Voor verbinding met een mobiele telefoon is dit niet altijd zeker. Het gebruik van een handsfree car kit zal in het algemeen een slechte transcriptie opleveren.

Voor ad-hoc gesprekspartners geldt een andere procedure. De beller wordt door de centrale herkend als niet een van de regelmatige gesprekspartners en krijgt voor het begin van van het telefoongesprek een korte uitleg over de Spraaklezer.

“U wordt zo dadelijk doorverbonden met mevr. Jansen. Mevr. Jansen hoort slecht en maakt daarom gebruik van de Spraaklezer. Dit is een computer systeem dat gesproken tekst omzet naar geschreven tekst. Spreek rustig en duidelijk. Probeer achtergrond geluiden zoveel mogelijk te beperken. Vermijd zoveel mogelijk eigennamen. Dus u kunt zich zodadelijk beter melden met U spreekt met de Loodgieter, dan met uw eigen naam. Spreek in korte afgeronde zinnen en pauzeer nadrukkelijk tussen de zinnen. De Spraaklezer herkent de pauze en heeft dan een paar seconden nodig om uw tekst om te zetten. De reactie van mevr. Jansen is daarom iets vertraagd. In het begin zal de Spraaklezer even aan uw stem moeten wennen. Spreekt u dus de eerste zinnen even over koetjes en kalfjes zodat uw persoonlijke stemprofiel kan worden geoptimaliseerd. Mevr. Jansen zal u terugmelden wanneer de Spraaklezer is ingeregeld. Meld uw naam en functie / rol na dit moment. Nogmaals spreekt U rustig, duidelijk in grammaticaal correcte zinnen en met af en toe een pauze. U wordt nu doorverbonden.”

Als de gebruiker zelf het telefoongesprek initieert, is de procedure vrijwel hetzelfde en dus ook weer iets verschillend voor een bekende dan wel een onbekende gesprekspartner.