Vergoedingen

Voor de Spraaklezer zijn verschillende vergoedingen en subsidies beschikbaar. Voor welke
vergoeding u in aanmerking komt hangt sterk af van uw situatie en waarvoor u de Spraaklezer gaat
gebruiken. Uw Audicien helpt u graag bij het aanvragen van een vergoeding voor de Spraaklezer.

Als u de Spraaklezer vooral gebruikt in uw werksituatie, komt u in aanmerking voor een
vergoeding van het UWV. Er zijn verschillende redenen om bij het werk gebruik te maken van
de Spraaklezer.

 • Er is voor uw werk behoefte aan een nauwkeurige transcriptie. Er is geen ruimte
  voor een bandbreedte van onnauwkeurige interpretatie zoals onvermijdelijk bij het
  aflezen; denk aan werk in juridische of (para)medische context, handelstransactie’s,
  etc.
 • Er is sprake van regelmatig telefonisch verkeer; de Spraaklezer Telefoon ontsluit het
  telefoonnetwerk voor de slechthorende.
 • Er zijn internationale werkcontacten; de Spraaklezer kan bijv. ook een Engelse
  transcriptie maken.
 • Voor het werk wordt regelmatig deelgenomen aan congressen of andere
  grootschalige evenementen waarbij men lezingen bijwoont. Aflezen is dan lastig
  gezien de afstand tot de spreker of omdat de spreker niet altijd met het gezicht
  naar de slechthorende staat. Bij zo’n gelegenheid krijgt de spreker de microfoon van
  de Spraaklezer omgehangen en ziet de slechthorende de transcriptie op het eigen
  beeldscherm of via aparte projectie.

Als u de Spraaklezer vooral gebruikt in de privé situatie zijn er verschillende
vergoedingsmogelijkheden.

 • Langdurig gehandicapten kunnen een beroep doen op de Wma(Wet Maatschappelijke
  ondersteuning), die wordt uitgevoerd door de gemeentelijke overheden. De Wmo regelt
  dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig
  hebben. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel
  mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente
  legt andere accenten. Veel gemeentes vinden het belangrijk dat ouderen en gehandicapten
  uit hun vaak maatschappelijk wat geïsoleerde situatie komen. De Spraaklezer is juist een
  communicatiemiddel pur sang, in de directe omgeving maar ook bij de communicatie met
  dierbaren op afstand; denk aan de Spraaklezer Microfoon op afstand en de Spraaklezer
  Telefoon.
 • Uw zorgverzekeraar kan besluiten de Spraaklezer te vergoeden op de zelfde manier als
  zij ook een gehoorapparaat vergoed. Wilt u een hulpmiddel aanschaffen en de kosten
  declareren bij uw zorgverzekeraar, dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw
  zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt meestal eerst om advies bij de arts die u
  behandelt. Het hangt af van de polisvoorwaarden of en hoeveel u vergoed krijgt als u zelf
  een hulpmiddel aanschaft. Soms moet u een eigen bijdrage betalen of worden de kosten
  tot een bepaald maximum vergoed. De Spraaklezer is een nieuw hulpmiddel en daarom
  nog relatief onbekend bij de zorgverzekeraars. Een beetje vergelijkbaar hulpmiddel is het
  voorleesapparaat voor blinden, dat inmiddels redelijk algemeen wordt vergoed.