Voor wie is De Spraaklezer

 • Slechthorenden en doven die moeite hebben met aflezen.

  Vooral voor mensen die op latere leeftijd doof worden is liplezen/aflezen een lastige
  en inspannende bezigheid. De Spraaklezer is een comfortabele manier om toch
  prettig met elkaar te communiceren.

 • Doven die wel kunnen aflezen, maar die bijv. in hun werk, echt precies moeten weten wat de
  ander zegt.

  Aflezen is voor een belangrijk deel interpretatie. Dat is in veel gevallen prima voor
  een zinvol gesprek, maar als het aankomt op de precieze details soms onvoldoende.
  De Spraaklezer geeft een vrijwel foutloze weergave van wat er wordt gezegd.
  Bovendien kan de gesprekspartner ook meelezen met de transcriptie voor de dove
  en daar waar er toch een onnauwkeurigheid ontstaat, hierop corrigeren.

 • Slechthorenden en doven die niet kunnen telefoneren.

  Op latere leeftijd doof worden is een ingrijpende gebeurtenis. Je zoekt dan
  vanzelfsprekend steun bij de dierbaren, maar vaak wonen die niet om de hoek.
  Met de Spraaklezer kun je communiceren middels het concept van Microfoon op
  Afstand
  , Skype en via standaard telefonie.

  Het concept van de microfoon op afstand is een geraffineerde technologie
  waarmee de Spraaklezer via het internet wordt verbonden met de computer
  van de gesprekspartner op afstand. De gesprekspartner op afstand spreekt
  in een op zijn computer aangesloten microfoon. Het audio signaal wordt
  overgebracht naar de Spraaklezer en die zorgt voor de transcriptie. De
  gesprekspartner op afstand kijkt mee op het scherm van de Spraaklezer en
  ziet dus de transcriptie van zijn eigen woorden. Daar waar nodig kan deze
  weer corrigeren als de transcriptie niet helemaal correct is. De dove spreekt
  zelf gewoon in de microfoon aangesloten op de Spraaklezer en dit audio
  signaal wordt weer afgeleverd bij de gesprekspartner op afstand. Dit lijkt
  een technisch en ingewikkeld verhaal en dat is het ook, maar al deze dingen
  worden volledig automatisch geregeld. U heeft er verder geen omkijken
  naar. De functie Microfoon op Afstand kan volledig door de gesprekspartner
  op afstand worden bediend. De zoon in Australië kan een gesprek opzetten zonder
  dat de cliënt hier een vinger naar hoeft uit te steken. De cliënt signaleert een
  binnenkomend telefoongesprek middels een flitslamp of andere signalering en spreekt
  vervolgens in de richting van de computer die desgewenst is voorzien van een aparte
  richtmicrofoon. Zo kan iemand die de bediening van een aangepaste telefoon niet voorelkaar
  krijgt, toch telefoneren. De functie Microfoon op Afstand maakt gebruik van een
  verbinding tussen PC's. Een verbinding met smartphones is op dit moment nog niet mogelijk.

  Met de module Spraaklezer Skype wordt een integratie van De Spraaklezer
  met het wereldwijde Skype platform tot stand gebracht. De transcriptie verschijnt in het chatkanaal
  van Skype, danwel als gesuperponeerde tekst over het beeld van de gesprekspartner. Voorwaarde is
  wel dat de gesprekspartner op afstand gebruikmaakt van een headset met een ingebouwde microfoon
  die zorgt voor een goede afstand tussen de mond en de microfoon.

  Voorbeeld

  Telefoneren met de Spraaklezer gaat eigenlijk bijna hetzelfde als gewoon
  telefoneren. Op de computer van de Spraaklezer wordt een zgnd. Softphone
  geïnstalleerd, een software pakketje dat een telefoontoestel simuleert.
  De bediening van de Softphone is gelijk aan die van een gewone (mobiele)
  telefoon. Het inkomende audio signaal wordt door de spraaklezer omgezet
  naar tekst, op de zelfde manier als dat gebeurt voor een gewoon gesprek.
  Gesprekspartners krijgen bij het begin van het telefoongesprek een
  meldtekst die vertelt over de Spraaklezer, dat ze rustig en duidelijk moeten
  praten in korte grammatikaal correcte, afgeronde zinnen, dat de eerste twee
  minuten even moeten doorpraten om de Spraaklezer te laten wennen aan
  hun stem, etc. Het verschil met functies Microfoon op Afstand
  respectievelijk Skype is dat de gesprekspartner bij de module
  telefonie de transcriptie niet zelf terugziet. De cliënt zal dus zelf de
  kwaliteit van de transcriptie moeten bewaken en indien nodig de gesprekspartner
  moeten vragen om duidelijker te spreken in grammaticaal correcte zinnen,
  danwel de stand van de microfoon te controleren. Voor het overige is het
  een gewoon telefoongesprek.

 • Doven en slechthorenden met internationale contacten.

  Aflezen in het Nederlands is al een hele kunst, aflezen in een vreemde taal is nog
  weer ander bier. De Spraaklezer kan een transcripie maken in het Engels, Frans en
  Duits en is dus een prima communicatiemiddel in een vreemde taal. Indien gewenst
  kunnen we op aanvraag ook andere talen installeren.

 • Doven en slechthorenden die regelmatig een lezing meemaken.

  In de collegebanken is het vaak lastig aflezen omdat de spreker te ver weg staat
  of zich regelmatig omdraait om iets op te schrijven. Ook in die situatie brengt de
  Spraaklezer uitkomst. De spreker krijgt de microfoon mee en de slechthorende kan
  eenvoudig op zijn Spraaklezer de lezing volgen. Op congressen wordt er ook vaak in
  het Engels gesproken en dan is het ook weer handig dat de Spraaklezer een Engelse
  transcriptie kan maken.