Wat is de spraaklezer

Gesproken woorden worden direct leesbaar!

De Spraaklezer is een eenvoudig te bedienen computersysteem voor doven en slechthorenden, dat gesproken tekst omzet naar leesbare tekst op een scherm. De Spraaklezer maakt dus een simultane transcriptie voor doven en slechthorenden.

Eigenlijk vervangt de Spraaklezer de noodzaak tot liplezen.

Eenvoudig te gebruiken

Uw gesprekspartner krijgt een lichte head-set microfoon op. Deze microfoon communiceert draadloos met een compacte maar krachtige laptop computer. In de computer wordt de gesproken tekst ogenblikkelijk omgezet naar een leesbare tekst op het scherm.

De Spraaklezer maakt gebruik van standaard state-of-the-art technologie voor spraakherkenning. Maar! Met specifieke aanpassingen voor doven. Het gaat dan m.n. om het snel en handig klaarzetten van stemprofielen.

Iedereen kan direct meedoen.

Voor een nieuwe gesprekspartner wordt een zgnd. blanco stemprofiel klaar gezet. Dit stemprofiel is zo ingeregeld, dat er in meer dan negentig procent van de gevallen, direct – dus zonder extra training - een goede transcriptie, een leesbare weergave, wordt geproduceerd. De Spraaklezer ‘leert’ overigens gaandeweg het proces en optimaliseert automatisch het stemprofiel, zodat de transcriptie steeds beter wordt!

De Spraaklezer kan iedereen horen!

Voor lastige stemmen - een hoge stem van een oudere vrouw, schelle kinderstemmen - zal een blanco profiel heel soms niet meteen tot een bevredigende transcriptie leiden. In dat geval biedt De Spraaklezer de mogelijkheid om zelf een en ander handmatig bij te regelen, bijv. door toch een korte stemtraining te doen.

De Spraaklezer verstaat verschillende talen. Naast Nederlands o.a. Frans, Duits, Engels en Spaans.

Stemprofielen van regelmatige gesprekspartners worden bewaard en kunnen door de gebruiker(s) eenvoudig weer worden teruggeroepen.